Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "SZANSA NA LEPSZE JUTRO"

Utworzono dnia 19.10.2017
Czcionka:
Uprzejmie Informujemy, iż od dnia 01.11.2017 do dnia 30.06.2019 Grupa Kapitałowa 
WORK SERVICE S.A. za pośrednictwem „Krajowe Centrum Pracy” Sp. z o.o., w 
Partnerstwie z Fundacją United Way Polska, będzie realizowała projekt pt. 
"Szansa na lepsze jutro!", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

*Celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 380 osób 
oddalonych od rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.*

*UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!*

*Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:*

1. Podniesienie kompetencji społecznych poprzez realizację wsparcia 
psychologicznego, obywatelskiego i prawnego, indywidualnego w zakresie 
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo 
psychospołeczne, animacja lokalna.

2. Aktywizacja zawodowa poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, staże zawodowe 
oraz pośrednictwo pracy.

*Grupę docelową projektu stanowią kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie 
województwa mazowieckiego, powiat: białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, 
radomski, lipski, zwoleński, kozienicki, garwoliński:*

a) osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy i/lub osoby nieaktywne 
zawodowo;

b) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (osoby z 
niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, zaburzeniami psychicznymi).

*W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:*

a) staż zawodowy u pracodawców – płatny;

b) kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;

c) wsparcie w poszukiwaniu pracy;

d) kompleksowa ocena kwalifikacji i kompetencji, umożliwiająca wybór ścieżki 
zawodowej;

e) indywidualne wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji 
życiowych i umiejętności społecznych;

f) grupowy trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych;

g) animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych;

h) współpraca z asystentem osoby z niepełnosprawnością;

i) stypendium szkoleniowe;

j) stypendium stażowe;

k) zwrot kosztów dojazdu;

l) wyżywienie podczas prowadzonych spotkań i zajęć.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie: 
http://www.krajowecentrumpracy.pl/szansa-na-lepsze-jutro 
<http://www.krajowecentrumpracy.pl/szansa-na-lepsze-jutro>

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny