Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy

Czcionka:

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przemoc w rodzinie- to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkałej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, a w szczególności narażające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne.

Jeśli chociażby raz w Twojej rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci- zareaguj, nie pozwól, by się one powtórzyły.

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem jednostajnym i najczęściej przechodzi ona różne fazy, od narastającego napięcia (sprawca jest poirytowany i prowokuje kłótnie) poprzez przemoc fizyczną (sprawca traci całkowicie kontrolę nad swoim zachowaniem i może pobić, zranić, okaleczyć) aż do okresu spokoju tzw. fazy „miodowego miesiąca” (sprawca usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego co się stało i obiecuje poprawę. Zdobywa zaufanie osoby i ponownie zaczyna wszystko od nowa).

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich- to przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu Karnego. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie.

Działania na rzecz rodzin doznających przemocy podejmowane są we współpracy różnych służb i instytucji w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Instytucje zajmujące się przemocą:

- Komisariat Policji w Stromcu ul. Białobrzeska 74c,  tel. 486135300

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu ul. Piaski 4, tel. 486191338

- Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Stromcu tel. 486191020

- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stromcu ul. Nowa 10 tel. 486191003

- Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-120-002

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:
-Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

-Ustawa z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- Zarządzenie nr 74.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 30 sierpnia 2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli :


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu:

Jolanta Róg

Elżbieta Żurawska

Ewelina Walczyk

Katarzyna Gos

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

Hanna Król

Policji:

Beata Potora

Wiesław Kurbanowski

Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu - Sylwia Jakóbczak

Służby Zdrowia : Jolanta Chyb

Kuratorów sądowych: Łukasz Jasik

Organizacji pozarządowych: Elżbieta Wiatrak

Zadania Zespołu:

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów,  których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stromiec.
3. Podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Grupy robocze zajmują się opracowywaniem i realizacją planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowaniem sytuacji tych rodzin, dokumentowaniem działań podejmowanych wobec rodzin.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Osobisty Plan Pomocy

Utworzono dnia 12.05.2020, 12:56

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny